Gildenweg 2

Verhuurd 1695 GD Blokker € 450,- per maand
Je makelaar voor dit object

Omschrijving

In het praktijkverzamelgebouw Gildenweg 2 in Blokker is op de begane grond circa 70m2 bruto vloeroppervlakte voor verhuur beschikbaar gekomen. Gildenweg 2 is een verrassende locatie, temidden van gemeente Hoorn met in de nabijheid de woonwijk Bangert Oosterpolder in Zwaag en gemeente Drechterland.

Overwegend zijn gezondheidsgerelateerde bedrijven in het praktijkverzamelgebouw gevestigd hetgeen een gezonde en gezellige dynamiek met synergievoordelen geeft. Maar de ruimte leent zich ook prima voor andere dienstverlenende activiteiten. De toiletgroep is voor gemeenschappelijk gebruik. Voorts zijn er prima parkeermogelijkheden op mandelig verhard terrein.

Graag nodigen wij u op de locatie zodat u de prettige sfeer zelf kunt ervaren. Informeer naar de mogelijkheden.

Huurcondities

Huurprijs:
€ 450,- per maand, eventueel te vermeerderen met BTW

Voorschot servicekosten:
€ 150,- exclusief btw per maand, inclusief gas, water en licht.

Huurtermijn:
In overleg

Zekerheidstelling:
Waarborgsom/bankgarantie ter grootte van drie maanden huur.

Huurindexering:
Jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks CPI alle huishoudens (2015=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar. Indexatie voor het eerst 12 maanden na huur ingangsdatum en zo vervolgens jaarlijks.

BTW:
Huurder verklaart het gehuurde voor tenminste 90% te zullen gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting. Indien huurder op enig moment niet meer aan het criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurcontract:
R.O.Z.-model, huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

Bestemmingsplan:
Bij de gemeente Hoorn valt het perceel binnen het bestemmingsplan “Consolidatieplan Bedrijventerreinen gemeente Hoorn bestemmingsplan geconsolideerd (2023-02-07)”. Dit houdt in dat het perceel de enkelbestemming bedrijf heeft met een functieaanduiding ‘’bedrijf tot en met categorie 3.2’’. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de gemeente Hoorn. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente. Aan deze omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

Goedkeuring:
Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar

Ondanks dat deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Van Overbeek Makelaars V.O.F. niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die in deze publicatie vermeld staan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Kenmerken

Huurprijs
€ 450,- per maand
Huur BTW belast
Nee