Verlaat 18

Verkocht
1601 JW Enkhuizen
Bouwjaar 1916
Wonen 98 m2
Aantal kamers 5 kamers
Perceel 71 m2

Doe de Koperscheck!

Wil je je huis verkopen? Vaak kennen wij de koper al! Benieuwd hoeveel potentiële kopers wij voor jouw woning hebben? Doe in slechts 2 minuten de koperscheck!

Bouwjaar 1916
Wonen 98 m2
Aantal kamers 5 kamers
Perceel 71 m2

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
Op 27 juni 2024 bij inzet en afslag vanaf 09.00 uur, via het internetplatform van Vastgoedveiling B.V. (www.vastgoedveiling.nl)

Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan Hermans &
Schuttevaer Notarissen N.V.

het geschakelde woonhuis met ondergrond en tuin, gelegen te 1601 JW Enkhuizen, Verlaat 18, kadastraal bekend gemeente Enkhuizen, sectie E nummer 4006, ter grootte van eenenzeventig vierkante meter (71 m2) (het “Registergoed”), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) – als volgt:
In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
– het notarieel honorarium;
– de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
– de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 12 juni 2024 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Vastgoedveiling B.V. (www.vastgoedveiling.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen, waaruit hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van EUR 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 1 augustus 2024.

Info: www.vastgoedveiling.nl
Notaris I.M.B. Balvert
Dossierbehandelaar B. de Groot

Toon meer

Kenmerken

Aanvaarding
In overleg
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
1916
Ligging
In centrum
Wonen
98 m2
Oppervlak
71 m2
Inhoud
372 m3
Type woning
geschakelde woning
Aantal kamers
5 kamers
Aantal slaapkamers
2
Energielabel
G
Verwarming
Gaskachels
Tuin
Achtertuin
Ligging tuin
Noord
Garage
Geen garage
Toon meer

Bekijk ook

Kaart Zonnegrens

Kaart

Zonnegrens

Bewoner vertelt

" "