Terug naar overzicht

Mag een makelaar het systeem van verkopen wijzigen tijdens de onderhandeling?

Van Overbeek Makelaars: “Ja, dat mag. Dat mag de makelaar besluiten, maar ook de verkoper mag besluiten dat hij het systeem wil aanpassen. Waarom dat besluit genomen wordt, heeft vaak te maken met de grote hoeveelheid interesse in de woning. Wanneer er zoveel interesse is in een woning dat er meerdere gegadigden zijn die de vraagprijs benaderen of zelfs bieden, kan besloten worden over te gaan op een inschrijvingsprocedure. Op dat moment is het namelijk moeilijk te bepalen wie de beste koper is.

Bieden door middel van een inschrijfprocedure houdt in dat gegadigden binnen een vooraf bepaalde termijn eenmalig een eindbod mogen doen. De verkoper gaat dan niet meer met één persoon in onderhandeling, maar geeft meerdere personen een eerlijke kans om de woning in het bezit te krijgen. De verkoper maakt uiteindelijk uit de inschrijvingen een keus. Hierbij is de verkoper niet verplicht te kiezen voor het hoogste bod. Hij baseert zijn keuze op het voor hem meest gunstige bod, waarin de combinatie van prijs en voorwaarden vaak doorslaggevend zijn.

Het bod van de koper moet met deze procedure in een absoluut bedrag worden uitgedrukt. Het is daarbij niet mogelijk een bod te doen van bijvoorbeeld tweeduizend euro boven het hoogste bod. Daarnaast moet het bod ook (ontbindende) voorwaarden en een voorgestelde leveringsdatum bevatten.”