Privacyverklaring Van Overbeek Makelaars

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat gebruik van je persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

Van Overbeek Makelaars verwerkt persoonsgegevens als verantwoordelijke én als verwerker. Van Overbeek Makelaars vindt je privacy belangrijk en verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en deze privacyverklaring. Dit houdt (onder meer) in dat Van Overbeek Makelaars de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en dit op behoorlijke/zorgvuldige wijze doet.

In deze privacyverklaring geeft Van Overbeek Makelaars een toelichting op de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Klik op onderstaande link voor onze privacy verklaringen.

Privacy verklaring vestiging Purmerend
Privacy verklaring vestiging Edam-Volendam
Privacy verklaring vestiging Hoorn
Privacy verklaring vestiging West-friesland