Terug naar overzicht

De Miljoenennota: wat verandert er voor huis en hypotheek

Traditiegetrouw werd op de derde dinsdag van september de miljoenennota gepresenteerd. Wat zijn de plannen voor 2022 op het gebied van huis, belasting en hypotheek? We zetten de belangrijkste punten voor je op een rij.

Huis

Met de krapte op de woningmarkt, waarbij de vraag nog steeds zoveel groter is dan het aanbod, kan het kabinet bijna niet anders dan geld vrijmaken voor het aanpakken van deze krapte. Daarom stelt het kabinet 1 miljard beschikbaar voor de aanpak van de woningkrapte. Vanaf 2022 is voor komende tien jaar jaarlijks 100 miljoen beschikbaar voor het bouwen van nieuwbouwprojecten. Deze post wordt niet gebruikt om de bouw van bestaande projecten te versnellen. Dit is goed nieuws voor de aanpak van de huidige krapte op de woningmarkt en biedt wellicht de komende jaren wat meer ruimte aan de woningzoeker.

Hypotheek

De twee belangrijkste wijzigingen op het gebied van hypotheken hebben te maken met de leaseauto en de Desktop Taxatie.

Leaseauto
Per 1 april 2022 wijzigt de registratie van de leaseauto bij het BKR. Tot die datum wordt slechts 65% van het leasebedrag geregistreerd. Vanaf 1 april stijgt dat percentage naar 100%. Dit heeft directe consequenties voor de hoogte van de maximale hypotheek. Ondanks dat de regel pas per 1 april 2022 wordt ingevoerd, neemt NHG deze wijziging al per 1 januari 2022 over. Houd daar dus rekening mee op het moment dat je een hypotheekaanvraag wil doen.

Desktop Taxatie
Met de introductie van de Desktop Taxatie, werden de hoge kosten die een fysieke woningtaxatie met zich meebracht al een stuk aantrekkelijker. Bij de Desktop Taxatie hoeft er namelijk geen taxateur langs te komen, maar wordt de waarde online bepaald aan de hand van een model. Deze waarde wordt vervolgens door een taxateur gecontroleerd. De Desktop Taxatie scheelt al snel € 350,-. Vanaf 1 januari 2022 is het ook mogelijk de Desktop Taxatie te gebruiken bij de afkoop van erfpacht, verbouwing en het financieren van energiebesparende middelen. Houd er wel rekening mee dat je via Desktop Taxatie slechts 90% van de woningwaarde kunt lenen.

Belasting

Op het gebied van belastingen zijn er meerdere punten die vanaf 2022 gaan veranderen.

  • De inkomstenbelasting in de eerste schijf daalt van 37.10% naar 37.07% waardoor je netto meer overhoudt.
  • De hypotheekrente wordt verder afgebouwd bij een inkomen hoger dan €69.398. Het aftrekpercentage daalt van 43% naar 40%.
  • Is je eigen woningforfait hoger dan de aftrekbare kosten, dan krijg je volgens de Wet Hillen een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Dit percentage wordt sinds 2019 al afgebouwd en ook in 2022 gaat dit percentage verder zakken. Van 90% in 2021 naar 86.67% in 2022. Hierdoor kan het zijn dat je meer inkomstenbelasting gaat betalen.
  • Voor woningen tot €1.100.000 daalt het percentage voor de berekening van het eigen woningforfait van 0.5% naar 0.45%, met als gevolg dat je meer hypotheekrente van de belasting mag aftrekken.
  • De WOZ-waarde wordt nu berekend op basis van kubieke meters. Vanaf 2022 wordt deze berekening gebaseerd op basis van vierkante meters.
  • Ook in 2022 wordt een stijging van de WOZ-waarde verwacht. De stijging zal tussen de 8.5% en 9% liggen.

Uiteraard moeten deze plannen nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.