Terug naar overzicht

Energielabel uitgebreid met vier categoriën

Dat iedere woning een verplicht energielabel moet hebben, is inmiddels bekend. Op dit moment kan een woning een label van A tot G ontvangen. Daar komen, als het aan het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ligt, vanaf 1 juli 2020 nog vier extra labels aan de kant van de zuinigste energieklasse bij.

Onderscheid
Steeds meer woningeigenaren kiezen ervoor hun woning duurzamer en energiezuiniger, of zelfs energieneutraal te maken. Ook veel nieuwbouwwoningen worden al met een energielabel A opgeleverd. Volgens Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is er nu te weinig onderscheid tussen de woningen met energielabel A, terwijl de woningen qua duurzaamheid behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. Het is daarom de bedoeling de huidige energielabels aan te vullen met de labels A+, A++, A+++ en A++++, om meer onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende energiezuinige woningen.

Fysieke meting
Daarnaast moet er een fysieke meting komen om het definitieve energielabel te bepalen. Deze fysieke meting moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd taxateur of energieprestatie-adviseur. Op dit moment kan iedere woningeigenaar zijn eigen energielabel bepalen via, bijvoorbeeld, een website van de overheid. Daarin staan gegevens over je woning die jij vervolgens controleert op juistheid. Je kunt zelf nog aangeven of er energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Met een druk op de knop rolt daar vervolgens je eigen energielabel uit. Dat moet dus anders, volgens Minister Ollongren.

Onzeker
Of de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden, is nog onzeker. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft bezwaren geuit tegen deze maatregelen. Volgens hen wordt de betekenis van het energielabel onnodig ingewikkeld gemaakt met de verhoging van 7 naar 11 labels. Zij stellen dat een label A en A+ voldoende onderscheid moet kunnen maken. Het voorstel om het label door een erkend taxateur of adviseur te laten uitvoeren wordt ondersteund, hoewel er vraagtekens gezet worden bij de kosten die hieraan verbonden zijn. De 190 euro kan voor veel zittende woningeigenaren een drempel opwerpen een nieuw energielabel aan te vragen.