Terug naar overzicht

Geen gedwongen verkopen tot 1 juli

Na de persconferentie van Mark Rutte, gehouden op 20 april jongstleden, kwamen we erachter dat we er nog niet zijn. De intelligente lockdown werd slechts mondjesmaat versoepeld. We moeten nog meer geduld hebben en het nog meer tijd geven. Wat nu als die tijd er niet is? Als je inkomsten dermate onder druk staan dat de betaling van je hypotheek in gevaar komt? Dan schijnt er toch een beetje licht in de donkere coronatunnel. Banken en verzekeraars hebben met de Rijksoverheid afgesproken dat er tot 1 juli geen gedwongen verkopen gaan plaatsvinden.

Steunpakket

Eerder werd al bekend gemaakt dat je een beroep kunt doen op de betaalpauze, wanneer je in betalingsproblemen komt of verwacht te komen door het coronavirus en de gestelde maatregelen. Met een betaalpauze krijg je 3 maanden uitstel van betaling voor de hypotheek of lening. Daarnaast kunnen ondernemers ook gebruik maken van het steunpakket dat de overheid heeft opgetuigd. Soms is dat echter niet genoeg. Want ook na de betaalpauze moeten de niet betaalde bedragen gewoon alsnog voldaan worden.

Passende oplossing

Gedwongen verkoop van de woning vindt normaal gesproken plaats wanneer de huizenbezitter een aantal maanden op rij niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit komt gemiddeld zo’n 500 keer per jaar voor en is vooral van toepassing op situaties waarin geen zicht is op een financiële verbetering binnen een bepaalde termijn. In tijden van crisis, waarin we ons nu bevinden, is het niet wenselijk mensen uit hun huis te zetten en wordt gezocht naar een passende oplossing. Wanneer deze is gevonden vindt er daarom tot 1 juli geen gedwongen verkoop plaats.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen waardoor gedwongen verkoop toch plaatsvindt. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat er geen oplossing gevonden kan worden en de financiële problemen ook na de crisis aanblijven. Dan kan gezamenlijk worden besloten toch over te gaan op gedwongen verkoop van de woning. Er moet op dat moment wel een geschikte andere woning beschikbaar zijn. Vinden er criminele activiteiten plaats in de woning? Ook dan kan overgegaan worden tot gedwongen verkoop.