Terug naar overzicht

Hypotheek aangepast? Let hierop bij het doen van je aangifte

Voor 1 mei 2022 moet de belastingaangifte binnen zijn bij de Belastingdienst. Heb jij je hypotheek in 2021 overgesloten dan heb je daar vast ook kosten voor gemaakt. Denk er dan aan dat je deze kosten nog apart moet opgeven, deze zijn namelijk niet vooraf door de belastingdienst ingevuld. De volgende kosten mag je als aftrekpost opgeven bij het doen van je belastingaangifte.

Aftrekbare kosten

De kosten die je mag aftrekken zijn de kosten die je hebt gemaakt voor het afsluiten van je hypotheek en de eventuele boeterente die je hebt moeten betalen. Wanneer je de belastingaangifte invult en je aankomt bij het onderdeel FinancieringskostenHypotheek en andere schulden kun je de volgende kosten opgeven bij de vraag: ‘Hebt u naast de rente nog andere kosten’:

  • Taxatiekosten voor het verkrijgen van de lening;
  • Notariskosten voor de hypotheek, inclusief btw;
  • Bemiddelingskosten voor het verkrijgen van de hypotheek of lening;
  • De kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
  • Royementsaktekosten.

Er wordt ook gevraagd naar de betaalde rente. Daar kun je de boeterente opgeven. Betaal je de boeterente via rentemiddeling, dan valt de schuld inclusief de boeterente in box 1.

Eigenwoningschuld

Je mag de kosten overigens alleen aftrekken voor je eigenwoningschuld. Dat is het deel van je hypotheek of lening waarover je de rente mag aftrekken in box 1. Heb je de kosten meegefinancierd in de schuld? Dan moet je de schuld in de aangifte splitsen. Je mag dan bovenstaande kosten wel in box 1 plaatsen, maar het deel waarmee de hypotheek is verhoogd valt dan in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld

In een voorbeeld ziet dat er als volgt uit. Stel je hebt in 2021 je hypotheek van 350.000 euro overgesloten naar een hypotheek met een lagere rente. De oversluitkosten zijn 10.000 euro. Je besluit deze kosten mee te nemen in je nieuwe hypotheek waardoor de nieuwe hypotheek nu 360.000 euro bedraagt. Bij het invullen van de aangifte mag je over die extra 10.000 euro geen hypotheekrente aftrekken omdat dat niet gezien wordt als kosten voor de eigen woning. Daarmee vallen deze kosten in box 3. De kosten die je hebt gemaakt voor het oversluiten en voor de overige 350.000 euro mag je wel aftrekken.

Houd, bij het doen van je belastingaangifte, altijd rekening met veranderingen in je financiële situatie en hoe je deze vervolgens moet invullen. Het zou jammer zijn als je geld misloopt waar je recht op hebt.