Terug naar overzicht

Wat is de WOZ waarden van mijn woning?

De hoogte van de WOZ-waarde blijkt uit de WOZ-beschikking van jouw gemeente. Deze waarde bepaalt de hoogte van heffingen van de gemeente en van bepaalde belastingen. Je ontvangt de beschikking van je gemeente in de eerste acht weken van het jaar. Je kunt de waarde ook inzien in het WOZ-waardeloket. Als je het niet eens bent met de waarde kun je bezwaar maken.

Het bedrag op de WOZ-beschikking die je begin 2024 ontvangt is de vastgestelde WOZ-waarde van jouw woning op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit wordt ook wel de waarde peildatum genoemd. De WOZ-waarde is een schatting van de marktwaarde van jouw woning. Het gaat niet om een nauwkeurig getaxeerde waarde, ambtenaren van de gemeente zullen namelijk niet iedere woning afzonderlijk gaan taxeren. Voor het bepalen van de WOZ-waarde baseert de gemeente zich op factoren als ligging van de woning, woon- en perceeloppervlakte en verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt.

De WOZ-waarde is openbaar

Wat de WOZ-waarde van jouw woning is, kan iedereen raadplegen. Het staat in een openbaar register, namelijk op Wozwaardeloket.nl. Niet alle gemeenten zijn aangesloten. Gemeenten die niet zijn aangesloten geven op hun website aan hoe je de informatie kunt krijgen. In het overzicht staan de WOZ-waarden over de laatste drie jaren. De waarde met de peildatum 1 januari 2023 is de WOZ-waarde van 2024.

WOZ-waarde is niet hetzelfde als de verkoopwaarde

Woningen hebben verschillende soorten waarden. Zo is de WOZ-waarde meestal geen graatmeter voor het vaststellen van de vraagprijs van jouw woning. Met jouw makelaar overleg je over de vraagprijs. Waar de woning uiteindelijk voor wordt verkocht is de verkoopwaarde. De woningprijzen zijn al jaren aan het stijgen en hetzelfde zien we gebeuren met de WOZ-waarden.

Stijgt de WOZ-waarde in 2024?

Voor 2024 worden hogere waarden verwacht in vergelijking met de waarden van 2023. Het gaat gemiddeld om een stijging van 2% tot 4%. Binnen Nederland zijn er grote lokale verschillen in de ontwikkelingen. Een gemiddelde stijging wil dus nog niet zeggen dat de WOZ-waarde van jouw woning ook hoger is. De WOZ-beschikking voor dit jaar heb je waarschijnlijk al ontvangen van je gemeente. De waarden worden namelijk in de eerste acht weken van het jaar verstuurd.

Bezwaar maken

Binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking kun je er bezwaar tegen maken bij je gemeente. Voor het aanvechten van de waarde kun je professionele hulp inschakelen, maar je kunt het ook eenvoudig zelf doen. Een bedrijf inschakelen heeft namelijk als nadeel dat het lang duurt en dat de bedrijven hoge kosten in rekening brengen. Online kun je standaard bezwaarbrieven vinden die je als voorbeeld kunt gebruiken voor je eigen bezwaarbrief. Voor complexere zaken kan een expert noodzakelijk zijn.