Terug naar overzicht

Wie erft mijn huis als ik overlijd?

Na overlijden gaan jouw bezittingen en schulden over op de nabestaanden. Wettelijk is vastgelegd wie de erfgenamen zijn en in een testament kun je andere wensen vastleggen. Je huis valt ook in jouw nalatenschap, net als de resterende hypotheekschuld op het huis. Hoe is het wettelijk geregeld?
Bij overlijden van (een van) de huiseigenaren worden de nabestaanden gezamenlijk de eigenaar van het huis. Zij kunnen de overwaarde benutten door te verkopen. Als de schuld op het huis hoger is dan de waarde, erven de nabestaanden dus eigenlijk een schuld. In de afgelopen jaren zijn de huizenprijzen flink gestegen, dit resulteert op dit moment in steeds meer koopwoningen met een aanzienlijke overwaarde. Krijgen we te maken met dalende huizenprijzen, dan is de kans groter dat de schuld op het huis hoger is dan de waarde van de woning op dat moment.

Wie zijn jouw erfgenamen?

Wettelijk is vastgelegd wie jouw bezittingen en schulden erft. In de meeste gevallen zijn de erfgenamen de kinderen en de partner gezamenlijk. Bij de partner gaat het om de huwelijkspartner of een partner door een geregistreerd partnerschap. De partner en de kinderen erven ieder een gelijk deel. Als je geen partner en kinderen hebt, zijn de wettelijke erfgenamen je ouders en je broers en zussen. In een testament kun je een andere verdeling vastleggen of andere erfgenamen aanwijzen.

Het huis verkopen na overlijden?

Kinderen die van de ouders erven zullen er vaak voor kiezen om het huis te verkopen. Voor partners waarvan er één overlijdt ligt het voor de hand om niet te verkopen. Hopelijk is het financieel goed geregeld, zodat de partner van de overledene niet genoodzaakt is om het huis te verkopen. Wettelijk is er het nodige geregeld over de nalatenschap van de kinderen. Ze kunnen de overgebleven ouder niet verplichten om het geërfde van de overledene uit te betalen. De overgebleven ouder is dus niet te verplichten om het huis te verkopen, zodat de kinderen de erfenis uitgekeerd krijgen.

Hoeveel erfbelasting betalen de nabestaanden over de geërfde woning?

Over een erfenis kunnen de nabestaanden erfbelasting verschuldigd zijn. De heffing bedraagt voor de partner en voor de kinderen 10% over de erfenis. Over de erfenis boven de €128.751 (2021) per persoon, betalen deze nabestaanden een heffing van 20%. Over de waarde van de erfenis wordt eerst de vrijstelling verrekend. Voor de partner wordt eerst bijna €672.000 verrekend en de kinderen hebben een vrijstelling van ruim €21.000. De heffing voor anderen dan de partner en de kinderen is hoger en de vrijstelling juist lager. In een testament kun je een afwijking van de wettelijke regeling vastleggen. Met een testament kunnen ongehuwd samenwonenden het zo goed mogelijk regelen. Dat is belangrijk, want zo wordt voorkomen dat er bij overlijden van één van beide een probleem ontstaat. De notaris kan jou hier meer over vertellen.

Hoe kun je het zo goed mogelijk regelen voor je nabestaanden?

Bij het afsluiten van een hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering niet altijd meer verplicht. Deze verzekering tóch afsluiten is wel verstandig. De overlijdensrisicoverzekering keert namelijk uit als één van de huiseigenaren overlijdt. Met de uitkering kunnen de nabestaanden de hypotheeklasten verlagen of de hypotheek zelfs volledig aflossen. Zo kun je voorkomen dat je nabestaanden genoodzaakt zijn om het huis te verkopen na jouw overlijden. Een goede manier om wat financiële zekerheid in te bouwen.

Heb je vragen over het kopen en verkopen van een huis? Onze makelaars staan voor je klaar.