Kruitmolen 36E

Verhuurd onder voorbehoud 1601 MC Enkhuizen € 17.500,- per maand
Je makelaar voor dit object

Omschrijving

Ondernemers opgelet!

Thans is op bedrijventerrein Schepenwijk voor verhuur gekomen dit vrijstaande bedrijfscomplex ter grootte van maar liefst 4.133m2 bruto vloeroppervlakte. Bedrijventerrein Schepenwijk in Enkhuizen is prima bereikbaar via de recent verbrede Westfrisia N194 met aansluitend Rijksweg A7 en de Houtribdijk Enkhuizen-Lelystad. USP’s als de ruim bemeten laadkuil met 4 loadingdocks, de onderheide vloeren en de vrije hoogte van circa 10m1 maken het complex uitermate geschikt voor logistieke doeleinden maar ook produktie- of assemblage activiteiten kunnen er ter plaatse prima uitgevoerd worden.

Bedrijfsruimte:
Het bedrijfsobject is naar schatting rond het jaar 2005 op traditionele wijze gebouwd, waarbij gebruik is gemaakt van geprefabriceerde elementen. De gevels zijn opgetrokken met profielbeplating in combinatie met metselwerk, de begane grond vloer is in beton uitgevoerd. De bedrijfshal (bestaande uit meerdere compartimenten) op de begane grond omvat circa 3.978 m² bvo en is goed toegankelijk via de laadkuil. De kantoorruimte is circa 155m2 bvo groot, verdeeld over begane grond en eerste verdieping.

Ten aanzien van de indeling verwijzen wij naar aangehechte plattegrondtekeningen cq NEN 2580 meetrapport.

Metrage (bruto vloeroppervlakte)

Begane grond, onderverdeeld in diverse compartimenten
Magazijn-/produktieruimte: circa 3.978 m² bvo
kantoorruimte: circa 155m2 bvo

Perceeloppervlakte: circa 6.340 m²

Bestemmingsplan:
Bij de gemeente Enkhuizen valt het perceel binnen het bestemmingsplan “ Enkhuizen bedrijventerreinen”. Dit houdt in dat het perceel de enkelbestemming ‘’Bedrijventerrein 1’’. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de gemeente Enkhuizen. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente. Aan deze omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.

Opleveringsniveau:

Het bedrijfscomplex wordt opgeleverd met loadingdocks, kantoorruimte voorzien van CV-installatie, toiletgroep, pantry, palletstellingen en krachtstroom.

Kadastrale aanduiding:
gemeente Enkhuizen, sectie I, nummer 549, groot 63 are en 40 centiare

Huurcondities

Huurprijs:
€ 17.500,- per maand exclusief btw danwel € 1,60 exclusief btw per week per palletplaats.

Huurtermijn:
In overleg, voorkeur 5 + 5 jaar (korter is bespreekbaar).

Zekerheidstelling:
Waarborgsom/bankgarantie ter grootte van drie maanden huur.

Huurindexering:
Jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks CPI alle huishoudens (2015=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar. Indexatie voor het eerst 12 maanden na huur ingangsdatum en zo vervolgens jaarlijks.

BTW:
Huurder verklaart het gehuurde voor tenminste 90% te zullen gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting. Indien huurder op enig moment niet meer aan het criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurcontract:
R.O.Z.-model, huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230 BW met de benodigde aanvullingen.

Goedkeuring:
Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar

Ondanks dat deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Van Overbeek Makelaars V.O.F. niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die in deze publicatie vermeld staan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Kenmerken

Huurprijs
€ 17.500,- per maand
Huur BTW belast
Ja