Johannes Poststraat 71

1624 CB Hoorn
Je makelaar voor dit object

Omschrijving

Beleggers en ontwikkelaars opgelet. Op een prominente locatie is dit scholencomplex te koop. Het is rond het jaar 1959 gerealiseerd en heeft inmiddels een gemeentelijke monumentale status gekregen.

De bruto vloeroppervlakte van het schoolgebouw is circa 2.493 m2 groot, verdeeld over diverse verdiepingen, kelder en opslagruimte/werkruimte. De oppervlakte van het perceel eigen grond is maar liefst 2.865m2 met als resultaat dat een ruim bemeten schoolplein/buitenruimte aanwezig is. De ligging kwalificeren wij als zeer aantrekkelijk: binnen de ring van Hoorn, nabij de binnenstad.

Thans is het schoolgebouw tot en met 13 juni 2023 verhuurd aan Stichting Clusius College voor een huursom van € 186.967,50 per jaar, exclusief 5% btw compensatie, jaarlijks te indexeren. Inmiddels heeft huurder te kennen gegeven dat het in verband met de planning van de nieuwbouw van de alternatieve locatie van huurder niet uitgesloten is dat huurder langer wenst te huren.

Ten aanzien van de indeling verwijzen wij naar aangehechte plattegrondtekeningen. Het vigerende bestemmingsplan is Hoorn-Noord en Venenlaankwartier. Het gebouw heeft de enkelbestemming Maatschappelijk (zie ruimtelijkeplannen.nl).

De wetenwaardigheden voor de koopovereenkomst zijn:
• Juridische levering zal 22 juli 2022 plaatsvinden, kosten koper
• Het schoolgebouw betreft een Gemeentelijk monument
• De oppervlakten zijn afgeleid van een Meetrapport NEN 2580 van bureau Object&Co. Het meetrapport met bijbehorende tekeningen zijn bedoeld om een indicatie van de bruto vloeroppervlakten te geven. Er kunnen kleine verschillen zitten tussen de vermelde oppervlakten en de feitelijke oppervlakten, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
• Een oudheid clausule is van toepassing. Gezien het bouwjaar en de huidige staat van het pand bezit deze niet de technische eigenschappen die men mag verwachten bij een onroerende zaak van een recente bouwperiode. Tevens valt het pand, gelet op de bouwperiode, niet binnen de nu geldende voorschriften omtrent gebruik, dan wel een verbod op het gebruik van verschillende bouwmaterialen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het hiervoor vermelde. Om dit risico te beperken stelt verkoper koper in de gelegenheid een bouwkundige inspectie uit te doen voeren.
• Niet zelf-gebruikersclausule: gezien het feit dat verkoper het te verkopen pand recentelijk niet zelf feitelijk heeft gebruikt kan de verkoper koper niet informeren over eigenschappen respectievelijk gebreken aan het pand waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee wil verkoper geen enkele aansprakelijk aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare/ verborgen gebreken. Koper koopt de onroerende zaak ‘as is, where is’. Koper wordt in de gelegenheid gesteld om de onroerende zaak bouwkundig (te laten) onderzoeken.

De verkoop geschiedt per inschrijving. Verkoper behoudt zich het recht voor om niet te gunnen; voorts geldt het voorbehoud dat het bestuur en de Raad van Toezicht van verkoper een bieding akkoord bevinden alvorens een koopovereenkomst tot stand komt.

Uiterlijk vrijdag 13 mei 2022 om 12.00 uur kunt u uw biedingsformulier aan notariskantoor Abma Schreurs Notarissen, 5e verdieping aan Maelsonstraat 28, 1624 NP Hoorn persoonlijk overhandigen, Abma Schreurs zal dan een ontvangstbevestiging afgeven. Binnen twee weken het bestuur van verkoper (SOHH) een besluit omtrent de gunning nemen.

De inschrijvingsstukken met bijbehorende documenten (brochure, kopie huurovereenkomst + meest recente huurfactuur, NEN 2580 meetstaat, asbestinventarisatierapport, rapport verkennend bodemonderzoek en onderhoudscontracten) kunt u bij makelaarskantoor Van Overbeek Hoorn vof, Lepelaar 3, 1628 CZ Hoorn opvragen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u een afspraak maken om de locatie te bezichtigen neem dan gerust contact op met ons kantoor op 0229-271777.

Toon meer

Kenmerken

Huur BTW belast
Nee
Status
Beschikbaar
Hoofdbestemming
Maatschappelijk vastgoed
Aanvaarding
in overleg
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
1959
Oppervlakte object
2.494 m2
Toon meer

Kaart