Melkweg 16A

Verkocht 1841 JJ Stompetoren € 3.000,- per maand
Je makelaar voor dit object

Omschrijving

Het bedrijfscomplex biedt een uitstekende verhouding kantoor versus bedrijfsruimte, ruim bemeten verhard afsluitbaar parkeer- en manoeuvreerterrein en een hoog voorzieningenniveau.

Het complex bestaat uit kantoorruimtes, een kantine alsmede was- en kleedruimte (bruto vloeroppervlakte circa 205m², verdeeld over parterre en eerste verdieping) met achtergelegen werkplaats/bedrijfshal (bruto vloeroppervlakte circa 360m² inclusief entresolvloer met magazijn).

Het totale perceel beslaat 750m² en maakt deel uit van een kleinschalig bedrijventerrein, in de directe nabijheid van de stad Alkmaar. De bereikbaarheid kwalificeren wij als goed, gezien de ligging aan de N243, de recent gerevitaliseerde verbindingsweg tussen Rijkswegen A7 en A9.

Het bedrijfsobject onderscheidt zich door de volgende voorzieningen:
– Ruim voldoende vrije hoogte (circa 5m1);
– Gunstige verhouding kantoor versus bedrijfsruimte;
– Ruim voldoende lichtinval via lichtstraat;
– Ruim bemeten, verhard buitenterrein met vetvangput afgesloten middels stalen rolpoort;
– Bij de bouw rond 2000 is gebruik gemaakt van goede en duurzame materialen waaronder kunststof
kozijnwerk en onderheide (vloeistofdichte) betonnen vloeren;
– Elektrisch bedienbare overheaddeur;
– Uitgebreide moderne elektrische installatie waaronder krachtstroom;
– Cv-installatie;
– Systeemplafonds met LED armatuur en airco-units;

Een belangrijke doelgroep vormen (groot-)handel bedrijven die de kantoorfunctie met distributie-activiteiten wensen te combineren. Tevens achten wij het vastgoed geschikt voor installatiebedrijven dan wel ondernemingen met (lichte) productie-/werkplaatsactiviteiten.

Huurcondities

Huurprijs:
€ 3.000,- exclusief btw per maand.

Huurbetaling:
Per maand vooruit

BTW:
Huurder verklaart het gehuurde voor tenminste 90% te zullen gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting. Indien huurder op enig moment niet meer aan het criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Huurindexatie:
Jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks CPI alle huishoudens (2015=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar. Indexatie voor het eerst 12 maanden na huur ingangsdatum en zo vervolgens jaarlijks.

Huurtermijn:
5 jaren + 5 (optie) jaren (korter bespreekbaar)

Opleveringsniveau:
In overleg

Datum van oplevering:
In overleg (kan spoedig)

Zekerheidstelling:
Een bankgarantie/waarborgsom gelijk aan 3 maanden, te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst:
R.O.Z.-model, huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

Goedkeuring:
Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.

Bestemmingsplan: Bij de gemeente Schermer valt het perceel binnen het bestemmingsplan “
Dorpskernen 2011”. Dit houdt in dat het perceel de enkelbestemming ”Bedrijf” heeft, geschikt voor bedrijven tot en met categorie 3.1. Bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u zelf contact op te nemen met de gemeente Alkmaar.

Ondanks dat deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Van Overbeek Makelaars V.O.F. niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die in deze publicatie vermeld staan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Toon meer

Kenmerken

Huurprijs
€ 3.000,- per maand
Huur BTW belast
Ja